Always on schedule

Zawsze na czas i zgodnie z ustalonym planem